Viiden tähden keskusta
Elävämpi ja viihtyisämpi
keskusta kaikille
Miten
kehitämme
keskustaa?

Huolehdimme, että Tampereen keskusta on viihtyisä ja vetovoimainen kaikille:
Yrityksille, asukkaille, opiskelijoille ja vierailijoille. Nyt ja tulevaisuudessa.

Kehitämme keskustaa kokonaisuutena ja ennakkoluulottomasti.
Jokainen yksittäinen hanke perustuu tälle kokonaisuudelle.

Tuomme uusia näkökulmia ja kokemuksen kautta karttunutta tietoa päätöksenteon ja hankkeiden tueksi. Autamme luomaan ison kuvan, josta on helppo kertoa eteenpäin.

Tulevaisuus on siellä
missä ihmiset viihtyvät
Miksi
keskustan
kehittäminen
on tärkeää?

Tampereen keskusta on koko Pirkanmaan käyntikortti ja kasvun veturi. Elämyksellinen keskusta vahvistaa asemaamme valtakunnallisesti vahvana 2. kaupunkina.

Vahva visio ja strategia keskustan kehittämisestä tekevät Tampereesta uskottavan ja luotettavan kumppanin yrityksille ja muille sidosryhmille sekä luovat sijoittajille näkymää tulevaisuuteen.

Keskusta on kaupungille kannattava sijoitus, kun sitä kehitetään kokonaisuutena.

Keskustan merkitys kasvaa koko ajan. Se ei ole enää pelkkä työssäkäymispaikka, vaan myös yhä useamman ihmisen opiskelu- ja harrastuspaikka sekä koti.

Keskusta ei ole koskaan valmis. Sen viihtyisyyden, asioinnin sujuvuuden ja turvallisuuden eteen on tehtävä jatkuvasti töitä.

Tulevaisuus rakentuu tämän
hetkisten tekojen päälle
Uudistamme
kaupunkia
monipuolisesti

Teemme paljon muutakin kuin megaluokan hankkeita.
Työmme ulottuu tapahtumapaikoista valaistukseen, reitteihin ja uusiin alueisiin.

Haluamme tehdä omaleimaista kaupunkia ja vahvistaa Tampereen tuttua tunnelmaa. Huolehdimme, että Tampere pysyy Suomen vetovoimaisimpana kaupunkina.

Keskustan
kehittämisen
tulokset
Rantatunneli
rannat avautuivat kaupunkilaisille

RANTATUNNELIN rakentaminen laajensi Tampereen keskustaa, vapauttamalla keskustan pohjoisen osan ja Näsijärven alueen kaupunkilaisten käyttöön. Vuonna 2020 tehdyn kyselyn mukaan Rantaväylän tunneli on parantanut liikenteen sujuvuuden lisäksi jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Tunneli on lisännyt myös asumisviihtyvyyttä.

↓
Ranta-Tampella
3000 uutta asukasta

RANTA-TAMPELLA on uusi asuin- ja virkistysalue Näsijärven rannassa, jonka rakentamisen Rantaväylän tunneli mahdollisti. Se on kasvattanut keskustan asukkaiden määrää 3000:lla ja on uusi vaihtoehto keskustassa asumiseen. Ranta-Tampellassa on vuokra-asuntojen lisäksi opiskelija- ja palveluasumista sekä omistusasuntoja. Alue on kasvattanut rantareittien verkostoa ja vapaa-ajan alueiden määrää.

↓
Särkänniemen alue
elämyksiä keskustan kupeessa

SÄRKÄNNIEMEN ALUEEN uudistamiseen hyödynnetään tulevaisuudessa Näsijärven potentiaalia. Tampereen keskusta saa uuden, ympärivuotisen elämysten alueen, joka kiinnittyy entistä vahvemmin osaksi keskustaa ja sen palveluita. Kokonaisuutena Särkänniemen alue lisää tamperelaisten vapaa-ajan ja asumisen sekä liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Tammerkosken valaistus
kansallismaisemaa kunnioittaen

TAMMERKOSKEN rantoja on avattu kaupunkilaisten käyttöön. Suositun alueen valaisu uusittiin, ja nyt keskusta ja koskenrannat ovat pimeäänkin aikaan entistä turvallisempi ja viihtyisämpi paikka. Valaisu kunnioittaa kansallismaisemaa ja korostaa alueen arkkitehtuuria sekä omaleimaisia yksityiskohtia.

↓
Maisemasilta
uusia näkymiä Näsijärvelle

MAISEMASILTA tehdään muuttamalla pohjoisen Näsinsillan käyttötarkoitus ja maisemoimalla se uudelleen. Silta yhdistää Ranta-Tampellan ja Särkänniemen alueet. Siitä tulee yksi Tampereen uusista matkailukohteista, kun Näsijärvi avautuu uudella tavalla tamperelaisten ja matkailijoiden ihailtavaksi.

↓
Takonraitti
yhä laajempi rantareittien verkosto

RANTAREITTIEN verkostoa laajennetaan vuosi vuodelta. Uusimmat reitit ovat keskustan ja Ranta-Tampellan välillä sekä keskustassa kirkkopuiston rannasta Hämeensillan alitse. Hämeensillan alitse kulkevan rantareitin jatkamista on tavoitteena jatkaa kohti Takon tehtaan kylkeen toteutettavaa Takonraittia.

Ratinan alue
ranta-alue hyötykäyttöön

Ratina oli aiemmin harvaan rakennettu alue, jonka asemakaavamuutokset nostettiin kaupungin strategiseksi projektiksi. Muutosten avulla Ratina liitettiin tiiviiksi osaksi keskustaa. Alueelle on rakennettu asuntoja, toimistoja, kauppakeskus, venesatama ja virkistysalue. Myös kevyen liikenteen yhteyksiä on parannettu. Nykyisin Ratina on keskustan viihtyisä järvenrantakeidas.

↓
Viinikanlahti
Uusi asuinalue järven rannalle

VIINIKANLAHTI on Pyhäjärven ranta-alueelle toteutettava uusi noin 3 000 asukkaan asuinalue. Aikaisemmin alueella toiminut jätevedenpuhdistamo siirretään Sulkavuoreen, joka mahdollistaa alueen uudistamisen ihmisten käyttöön. Viinikanlahti tehdään osaksi keskustaa ja helposti saavutettavaksi muun muassa uusien rantareittien ja siltojen keinoin.

↓
Ratinan stadionin alue
osa keskustan viihdekeskittymää

RATINAN STADIONIN ALUE muodostaa Nokia Arena:n kanssa keskustaan viihdekeskittymän. Stadionin ympäristö on kasvavien ihmismassojen myötä entistä tärkeämmässä asemassa. Alue kytkeytyy uuteen Viinikanlahden asuinalueeseen, jonka myötä se ei ole enää keskustan reunalla, vaan keskellä uusia ja kehittyviä alueita.

Eteläpuisto
viihtyisää vapaa-aikaa ja asumista

ETELÄPUISTO kehittyy läntisen keskustan merkittävänä virkistysalueena ja osana Kansallista kaupunkipuistoa. Vapaa-ajan mahdollisuuksia kehitetään muun muassa uusien reittien myötä. Täydennysrakentaminen ja kehittyvät korttelialueet tuovat uusia asukkaita palveluiden äärelle ja monipuolistavat kaupunkirakennetta.

↓
Hämeenpuisto
urbaani saareke täynnä elämää

HÄMEENPUISTO uudistuu ja muodostaa vehreän saarekkeen, joka yhdistää Pyhäjärven ja Näsijärven rannat ja puistot toisiinsa. Pohjoismaiden pisin yhtenäinen esplanadi tarjoaa urbaanin näyttämön myös kaupunkielämälle, tapahtumille ja ympärivuotiselle yritystoiminnalle.

↓
Pyynikintori ja taidemuseo
läntisen keskustan kiinnostava ydin

LÄNTISEN KESKUSTAN huomattava julkisen tilan kokonaisuus uudistuu uuden Taidemuseon rakennuksen myötä. Taidemuseon vehreä tontti ja Pyynikintorin kehittyvä torialue muodostavat uuden kiinnostavan solmukohdan Särkänniemi–Amuri–Pyynikintori–Pyynikki-viher- ja virkistysreitillä. Pyynikintorille sijoittuu myös yksi raitiotielinjan kääntöpaikoista.

Kannen alueen
kokonaisuus
Asemakeskus Technopolis
huippupaikkoja yrityksille

ASEMAKESKUS TECHNOPOLIS on yksi asemanseudun ja uuden Kannen alueen uusimpia kohteita. Alueen toteutuminen on käynnistynyt jo noin 10 vuotta sitten. Sinne on tehty jo nyt useita yksityisiä hankkeita, kuten hotelleja ja businessparkkeja. Kannen alue on houkutteleva sijainti uudelle yritystoiminnalle, asumiselle ja palveluille.

↓
Nokia Arena
miljoonayleisön tapahtumapaikka

Nokia Arena valmistuu vuoden 2021 aikana. Areenalle on arvioitu tulevan yli miljoona kävijää vuodessa. Areena on merkittävä, sillä tapahtumat ovat tärkeä osa Tampereen keskustan imagoa, elävyyttä ja elinvoimaa. Keskustassa sijaitseva areena markkinoi Tamperetta ja keskustan tarjontaa kokonaisuudessaan.

↓
Asemakeskus
sujuvaa liikkumista

Asemakeskus jatkaa Kannen alueen kehittämistä. Se poistaa radan estevaikutusta ja yhdistää kaupunginosia toisiinsa. Uusi matkaterminaali sujuvoittaa matkaketjuja ja kasvavien ihmisvirtojen liikkumista. Kannen alueen kokonaisuus mahdollistaa mahdollistaa uusia liike- ja toimitiloja sekä uusia asukkaita keskustaan.

Mitä
mahdollistamme?

Yrityksille:
Liiketoimintamahdollisuuksia huippupaikoille.

Asukkaille:
Vaihtoehtoja asumiseen mukavassa ympäristössä, sujuvampaa liikkumista, enemmän työpaikkoja, palveluja ja elämyksiä.

Vierailijoille:
Uusia matkailukohteita ja tapahtumapaikkoja.

Tehdään yhdessä Tampereen
keskustasta Viiden tähden elämys
meille kaikille!